Ekstra Fatal: Pwezi, Tirad Monològ, Ti Istwa pa Schiller Marcelin (Kreyòl Ayisyen)

Ekstra Fatal: Pwezi, Tirad Monològ, Ti Istwa pa Schiller Marcelin (Kreyòl Ayisyen)

14.99

Schiller Marcelin's collection of Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen) poems is beguiling, remarkably lush and sharply satirical. Each poem illuminates an ever-shifting face of clouds that reflect the author's experiences and perpetually dislodges the anchor his Haitian poetic foundational roots. Mr. Marcelin's evolution from national labor union leader in his native Haiti, to international spokesperson & representative, through to his self-imposed exile and ultimate return to his homeland as a prodigal son after the Port Au Prince earthquake are all traced within this collection using his unique voice. These disparate points of memory are offered to the reader in the practical form of memory. As such, they are languid, free floating and outside of any chronological order - less the order of emotion. This stunning allegorical exploration performed by Mr. Marcelin.

Quantity:
Add To Cart

PREZANTASYON

Liv sa a, “Rekèy Ekstra Fatal”, gen ladan l plizyè kalte tèks; tèks tankou powèm, tirad monològ avèk ti istwa rakonte. Gen de lè tou, ou jwenn yon melanj plizyè kalte tèks ansanm melanje. Tout tèks yo trete sijè serye nan yon anbyans griyendan.

Liv sa a mache avèk yon CD ki rele “Extra Fatal”. Se menm tèks ki nan liv sa a, ki nan CD a tou; men, gen kèk nan pawòl nan CD a ki pa egzakteman menm bagay avèk tèks ki nan liv sa a; se yon fason pou fè tèks yo vin pi klere pou je lektè yo.

Sou CD a, genyen 16 tèks an Kreyòl Ayisyen avèk selman yon sèl tèks an Franse, ki rele “Camarade”, antotal 17 tèks. Alòske nan liv la, ganyen 19 tèks. Ki 19 tèks sa yo ?

Nan liv sa a ganyen 17 Tèks ki sou CD a, plis 2 lòt tèks. Premye a, “Kanmarad”, se tradiksyon/adaptasyon youn nan 17 tèks yo, kidonk nan menm liv sa a genyen “Kanmarad”, youn an Franse lòt la an Kreyòl Ayisyen.

Lòt tèks la, “Ou Pa Wè m”, se youn nan 17 tèks ki sou CD a ke zanmi m, powèt Henri Robert Durandisse remanye nan aranjman pa l. Kidonk, nan menm liv la gen 2 “Ou Pa Wè m”. Yo chak gen bote avèk madougou pa yo.

“Ou Pa Wè m” (remanye) te soti nan “Pawòl Kreyòl”, yon “Revi Literè Sosyete Koukouy”, nan dezyèm edisyon, lane 2011, peyi Kanada.


Disc: 1

1. Men Konpa a
2. Pòtoprens Vil Matchavèl
3. Dyaspora, Men Nou
4. Mwen Reve Mò
5. Ou Pa Wè m
6. Camarade
7. Veye Priye
8. Soup Joumou
9. Tranblemanntèt
10. Enfantisid
11. Pwezi Litoral
12. Fanm d Ayiti
13. Menmsi
14. Lavi Glise
15. Sous Lavyolans
16. Bèl Chante Wa Salomon an
17. Onz Septanm, Jou Vagabon