Gen Pawòl pa gen Bouch pa Don D. William (Kreyòl Ayisyen)

Gen Pawòl pa gen Bouch pa Don D. William (Kreyòl Ayisyen)

14.99

GEN PAWÒL PA GEN BOUCH, se yon kouch penso modènite nan literati Kreyòl Ayisyen an. Nan koleksyon sa, Don D. William parèt tankou yon vè lanp tou nèf pou l prezante yon seri istwa touchan ki kapab transpèse trou je yon lektè epi kanale desann jis nan fon kè l. Ak yon vokabilè senp, men ki trè pisan, otè ap rive kapte atansayon lektè yo depi kòmansman chapit liv sa pou rive nan dènye paj la. Vrèman GEN PAWÒL PA GEN BOUCH, se yon nouvo mouvman ki pran nesans nan literati Ayisyen an. Kek se kesyon move desizyon jan li dekri sa nan "LÈ W CHACHE, OU TWOUVE" oswa difikilte lanmou tankou "RENMEN MOUN KI RENMEN W", 21 chapit liv sa touche divès aspè nan kilti nou, tankou lanmou, desepsyon, enkyetid lavi pote, san konte konsekans aksyon n, elatriye. Pran ti chèz ba w pou ou li liv sa ak kè kontan, w ap rejwi, w ap souri, w ap ri toutpandan w ap aprann anpil bèl leson enpòtan.

Quantity:
ajoute nan panyen

Sou Otè a

Don D. William fèt nan yon mwa jiyè nan Dèlma vil Pòtoprens, Haiti. Li se yon Powèt, yon ekriven, yon lektè e yon oratè tou. Depi tou piti l ap viv nan vil natif natal li ak gran paran li. Nan laj 17 an, li rantre Etazini al kontinye etid li New Jersey toupre paran li. Se Etazini li fini etid inivèsitè li. Men, se Pòtoprens fòmasyon kiltirèl li te kòmanse apre l fin fè konesans ak Coriolan Ardouin, Oswald Durand epi Ansi Derose. Depi lè sa yon lanmou otantik pou ekriti ak ekri te tabli nan fon kè l. Byen antoure epi ankadre nan yon fanmi ki pwone lanmou pou lavi, lanmou pou Bondye ak tout sa ki bon, Don D. William te demontre yon apresyasyon espesyal pou ekri pandan li te yon etidyan akonpli. Li pran plezi ekri an anglè, fransè ak Kreyòl Aysyen an. Li toujou panse pami tout lang, Kreyòl se yon lang ki reyèlman imaje pou pwezi, yon lang ki dous ki senp, ki bèl e ki sansyèl tou. Li pèmèt gason kou fanm eksprime santiman yo ak yon seri ekspresyon ki tipik nan lang Kreyòl la. Donk se ak yon grap plezi jodi a Don D. William ap pataje rekèy istwa GEN PAWÒL PA GEN BOUCH, yon seri tèks ki vrèman pasyonan.


SPECIFICATIONS

- Trade Paperback
- Haitian Kreyòl texts
- 5.25 x 8 in or 203 x 133mm
- 240 pp
- ISBN: 978-1-944556-28-0

SUBJECT CODES

- FIC000000 Fiction : General
- FIC027080 Fiction : Romance - Short Stories
- LCO007000 Literary Collections : Caribbean & Latin American


 
Chak moun gen pasyon pa yo. Pasyon pa Don D. William se ekri istwa emouvan. Men li pa sèlman gen pasyon an li gen don an tout bon. Tout sa li ekri touche moun nan fon kè yo. Liv istwa sila ap touche w paske se vwa Don, se vwa pa chak lektè k ap chante nan tout chapit yo.
— Jean-Hervé Paul
Mwen kwè lang Kreyòl Ayisyen an ap vanse pi devan ak liv Don D. William sa GEN PAWOL PAGEN BOUCH. Ak yon vokabilè senp, Don pentire yon seri imaj santimantal, k ap ret grave nan memwa tout lektè, istwa yo fè sans et sa kenbe lektè to klouwe jis nan dènye paj lan. Mwen jwenn istwa, “JISKA Lamo” vrèman touchan. Otè a ekri l ak anpil pasyon. Li itilize lang kreyòl ayisyen an jan tout moun kap konprann. Kontribisyon Don D. William lan vrèman enpòtan pou avansman literati Creole Ayisyen an.
— Marinio Jeune, (ENARTS)