VILOKAN pa Kiki Wainwright (Kreyòl Ayisyen)

VILOKAN pa Kiki Wainwright (Kreyòl Ayisyen)

24.99

Aksyon an ap pase Vilokan, nan yon tan fiktif. Vilokan se yon tanp – nou di tanp poutèt gwosè li - yo di ki nan Nòdwès Ayiti ant Pòdepè epi Sen Lwidinò. Bon non an se Lavil Okan. Yo ekri l tou Lavil-o-kan osnon Lavil Aukan, men, otè a pran libète rele li Vilokan, pou senplifye non an. Vilokan se hounfò sakre Danbala Wèdo, yoùn nan Lwa ki pi enpòtan nan panteyon Lwa Vodou yo, epi se katye jeneral Lwa yo. Vilokan se yon tanp ki sakre pou tout Lwa yo, sepandan, otè a bati yon dram ki makonnen li ak karaktè Lwa yo. 

Quantity:
AJOUTE NAN PANYEN

Rezime

Aksyon an ap pase Vilokan, nan yon tan fiktif. Vilokan se yon tanp – nou di tanp poutèt gwosè li - yo di ki nan Nòdwès Ayiti ant Pòdepè epi Sen Lwidinò. Bon non an se Lavil Okan. Yo ekri l tou Lavil-o-kan osnon Lavil Aukan, men, otè a pran libète rele li Vilokan, pou senplifye non an. Vilokan se hounfò sakre Danbala Wèdo, yoùn nan Lwa ki pi enpòtan nan panteyon Lwa Vodou yo, epi se katye jeneral Lwa yo. Vilokan se yon tanp ki sakre pou tout Lwa yo, sepandan, otè a bati yon dram ki makonnen li ak karaktè Lwa yo.   

Gen anpil entrig nan Vilokan. Lwa yo ap twoke kòn yo yoùn ak lòt. Lanmou, jalouzi, adiltè, tripotay, tout santiman ap transpire nan tout pyès la. Èzili Freda, yon Lwa ki enpòtan nan relijyon Vodou, ki reprezante lanmou, ki renmen bijou, pafen ak gason, men tou, yon Lwa ki derespektan, pretansye. Li se viktim pwòp karaktè li. Se konsa, li tranpe nan yon deblozay ak Ogou Feray, yon deblozay ki pral boulvèse Vilokan. Gen pale anpil k ap fèt tou, Lwa yo ap plenyen deske vivan latè, oudimwens, sèvitè yo ap neglije yo. Danbala Wèdo blije konvoke yon asanble jeneral pou eseye rezoud pwoblèm sa yo.


SPECIFICATIONS

- Hardback
- Haitian Kreyòl text
- 5 x 8 in or 203 x 127mm
- 174 pp
- ISBN: 978-1-944556-27-3

SUBJECT CODES

- FIC000000 Fiction : General
- FIC039000 Fiction : Visionary & Metaphysical
- PER011030 Performing Arts : Theater - Playwriting

 

Frantz 'Kiki' Wainwright, tout mounn konnen sou non Kiki Wainwright, fèt Pòtoprens Ayiti nan ane 1937. Kiki te fè klas primè li ak segondè li Ayiti nan «Institution St. Louis de Gonzague» ak nan «Collège Dévieux» . Kiki te etidye nan “Borough of Manhattan Community College” ak nan “City College fo New York” , kote li te mare youn “Associate degree nan Business Management”. Lè li te rive Florida, li te enskri li nan “Florida International University” , kote li te soti ak youn bakaloreya nan travay sosyal.